ZKOUŠKY SVÁŘEČŮ - VANEK-WELDING

Zkoušky svářečů: ISO 9606  *  NDT: VT-PT-MT-UT  *  Školení kontroly VT  *  WPQR-kvalifikace svařování  * Certifikace podle: EN 1090 a ISO 3834  *  Dozory při svařování  *  Software PATRIOT WP  *  Vedení účetnictví
Poradenství a služby při svařování
+420 732 515 185
Michal Vaněk:
+420 704 143 103
Michaela Vaňková:
Poradenství a služby při svařování
Přejít na obsah
ZKOUŠKY SVÁŘEČŮ, OPERÁTORŮ A PÁJEČŮ
dle: ISO 9606-1 až 6; ISO 14 732; EN 17 660; ISO 13 585
Provedení zkoušky svářečů...
Zkušební komisař Michal Vaněk jmenovaný společností CWS ANB provádí nové i periodické zkoušky:
* svářečů (dle ISO 9606-1 až 6), aj.
* operátorů (dle ISO 14732)
* páječů (podle ISO 13 585)
Zkoušky probíhají při splnění stanovených podmínek přímo na pracovišti výrobce.
Zkouška se skládá z části teoretické (test) a praktické (svar).

Průběh zkoušky svářečů
Svaření zkušebního vzorku:
Po splnění výše uvedených požadavků, lze přistoupit k provedení zkoušky svářečů.
Svářeč svaří před zkušebním komisařem vzorky a podstoupí zkoušky z teorie (test).

Vyhodnocení zkoušky:
Zkušební komisař provede VT kontrolu vzorků + mechanické zkoušky (rozlomení/ohyb).
Pokud bude požadována zkouška podle PED 2014/68/EU, odveze komisař vzorky na RT/UT.

Certifikát svářeče:
Na základě výsledků zkoušky, předá zkušební komisař podklady zkušebnímu orgánu (CS Loyd), který nechá u CWS ANB vystavit Certifikát svářeče.

Školíme i svářeče dle ČSN 050705 a vydáváme  "Oprávnění"

Návrat na obsah