SVAŘOVÁNÍ - VANEK-WELDING

Zkoušky svářečů: ISO 9606  *  NDT: VT-PT-MT-UT  *  Školení kontroly VT  *  WPQR-kvalifikace svařování  * Certifikace podle: EN 1090 a ISO 3834  *  Dozory při svařování  *  Software PATRIOT WP  *  Vedení účetnictví
Poradenství a služby při svařování
+420 732 515 185
Michal Vaněk:
+420 704 143 103
Michaela Vaňková:
Poradenství a služby při svařování
Přejít na obsah
PROCES SVAŘOVÁNÍ
Tavné svařování
Proces svařování patří mezi takzvané zvláštní procesy, protože na jeho konci, následující kontrolou jakosti a zkouškami hotových výrobků, není možné s konečnou platností potvrdit, že při svařování byly dodrženy požadované normy jakosti a dosažena požadovaná kvalita svaru.

Pro zákazníky a ostatní zainteresované strany, se pak jedná o významnou a důležitou část systému managementu, protože nedodržení požadavků na proces svařování může mít dalekosáhlé důsledky na zdraví, majetek i ekologii.

Norma ČSN EN ISO 3834 – 1 až 5 není normou systému managementu jakosti nahrazující ISO 9001:2016. Tato norma jen stanovuje opatření, která mohou být vhodná pro různé situace a zároveň stanovuje standardní požadavky na jakost tavného svařování kovových materiálů v dílnách, nebo na montážích.
Může být použita:
* při projednávání smlouvy-specifikace požadavků na jakost...
* pro výrobce ke stanovení požadavků na jakost svařování...
* pro třetí strany-investory, zákazníky, subdodavatele…

Tavné svařování je široce užívané při výrobě mnoha výrobků. Metody svařování mají vliv na produktivitu a výrobní náklady. Firma, která vyrábí kovové výrobky a konstrukce za použití procesu svařování, musí mít zavedený a certifikovaný (certifikát není podmínkou) systém řízení jakosti procesu svařování podle ISO 3834, který dává zákazníkům informace o tom:
* jak firma plní mezinárodní normu ČSN EN ISO 9001:2016,
* jak provádí svařovací operace podle ČSN EN ISO 3834-2,3,4
* jaký je rozsahu implementace ISO 3834 v procesu dalších činností.

Zavedení systému jakosti dle ISO 3834 je podmínkou pro získání oprávnění k provádění OK dle EN 1090-1, 2 a 3.

Řada norem ČSN EN ISO 3834 se stala postupně standardem požadavků na proces svařování. Běžně je naplnění požadavků vyžadováno v rámci obchodních smluv a některé výrobkové normy vyžadují jejich naplnění v rámci požadavků na výrobu a výrobek.

Provedeme u Vás certifikační audit podle EN ISO 3834. Od společnosti LL-C(certifikation) Czech Republic a.s. získáte Cerifikát.

Normy, které vyžadují zavedení ISO 3834 a WPQR:

Návrat na obsah