WPQR - VANEK-WELDING

Zkoušky svářečů: ISO 9606  *  NDT: VT-PT-MT-UT  *  Školení kontroly VT  *  WPQR-kvalifikace svařování  * Certifikace podle: EN 1090 a ISO 3834  *  Dozory při svařování  *  Software PATRIOT WP  *  Vedení účetnictví
Poradenství a služby při svařování
+420 732 515 185
Michal Vaněk:
+420 704 143 103
Michaela Vaňková:
Poradenství a služby při svařování
Přejít na obsah
Kvalifikace WPQR dle ISO 15614-1 až 14
Použité zkratky a související normy:

pWPS:  Předběžný postup svařování. Preliminery WPS
WPS:  Specifikace svařovacího postupu. Welding procedure specifikacion
WPQR:  Kvalifikace postupu svařování.Welding procedure qualification report
Svářečský dozor:  Pracovník výrobce (i externí), kvalifikovaný podle EN ISO 14 731
Zkušební orgán:  Subjekt akreditovaný ČIA o.p.s. k provádění inspekčních činnosti
Inspektor:  Kvalifikovaný pracovník Inspekčního orgánu
ISO 15 607:  Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů.
ISO 15 609-1 až 6: Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů.
ISO 15 614-1 až 14: Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů.
ISO 14 731:  Svářečský dozor. Úkoly a odpovědnosti.
ISO/TR 15 608:  Základní svařované materiály
Postup při kvalifikaci WPQR:
I. Zpracování - pWPS:
Na základě výrobních požadavků a potřeb výrobce (druh svaru, tloušťka a druh svařovaného materiálu, metoda a poloha svařování, atd.) navrhne a zpracuje svářečský dozor předběžné postupy svařování – pWPS, které je vhodné předem konzultovat s naším  inspektorem.

II. Příprava vzorků:  
Příprava plechů (velikost a počet desek)
BW 350 x 150 mm - 2 ks <<< FW 350 x 150 mm - 2 ks <<< Trubka dl. 150 mm - 2 ks
Příprava úkosů u BW svarů podle ISO 9692-1

III. Příprava dokumentace:
* Atest k základnímu materiálu, Atest k přídavnému materiálu,
* Kalibrace svářečky pokud má digitální ukazatele (A a V),
* Nejsou-li digitální, je vhodné mít k dispozici kalibrovaný klešťový ampérmetr.

IV. Svaření zkušebních vzorků:
Po splnění výše uvedených požadavků, lze přistoupit k svaření vzorků. Doporučujeme připravit pro každou WPQR raději dvě sady vzorků (pro případ vzniku vady). Inspektor přijede na místo svařování, kde pod jeho dohledem a za přítomnosti svářečského dozoru svaří svářeč vzorky. V průběhu svařování inspektor zaznamená potřebné údaje (A, V, čas, teplota atd.)

V. Převzetí vzorků:
Inspektor převezme svařené vzorky a zajistí jejich posouzení NDT zkoušky nedestruktivní (vizuální, penetrační, magnetické, prozáření, ultrazvukem a pokud vzorek všem NDT zkouškám vyhovuje, provedou se mechanické zkoušky v rozsahu podle požadavku příslušné normy (makroskopické, tahové, ohybové, vrubové houževnatosti, tvrdosti atd.)

VI. Protokol WPQR:
Na základě kladných výsledků nedestruktivních a destruktivních zkoušek, vydá zkušební orgán Inspekční certifikát WPQR a předá jej výrobci.

Postup při kvalifikaci WPQR:
Nabízíme provedení: zákaznických auditů, inspekcí a zkoušek při svařování a výrobě konstrukcí.

Návrat na obsah