ZAŠKOLENÍ VT KONTROLORŮ - VANEK-WELDING

Zkoušky svářečů: ISO 9606  *  NDT: VT-PT-MT-UT  *  Školení kontroly VT  *  WPQR-kvalifikace svařování  * Certifikace podle: EN 1090 a ISO 3834  *  Dozory při svařování  *  Software PATRIOT WP  *  Vedení účetnictví
Poradenství a služby při svařování
+420 732 515 185
Michal Vaněk:
+420 704 143 103
Michaela Vaňková:
Poradenství a služby při svařování
Přejít na obsah
ZAŠKOLENÍ VT KONTROLORŮ
Vizuální kontrola

Školení pracovníků NDT - VT dle ISO 17637
Pracovník provádějící kontrolu a zkoušení svarových (pájených) spojů musí mít specifické znalosti týkající se vad svarových (pájených) spojů a jejich vyhodnocování. Jednou z možností přípravy pracovníků pro nedestruktivní zkoušení svarových (pájených) spojů je školení pracovníků nezávislou organizací. Naše společnost provádí školení a zkoušky pracovníků vizuální kontroly svarů ve výrobě. Jedná se o školení a zkoušení podle norem nezabývajících se certifikací personálu, ale obecně zkoušením NDT a neobsahujících tedy certifikační schéma. Vyškolený pracovník po absolvování teoretické a praktické zkoušky získá Certifikát konrtolora svarů , Level - I, dle EN ISO 17637. Doba platnosti certifikátu je pět let. Platnost certifikátu se prodlužuje praktickou zkouškou a testem na období dalších pěti let.

I.    ČSN EN ISO 17637 v kapitole 3 „Kvalifikace personálu“
požaduje toto: „Vizuální kontrolu svarů a hodnocení výsledků pro konečnou přejímku musí provádět kvalifikovaný a způsobilý personál". Je tedy zřejmé, že i pro ISO 3834-2 a ISO 3834-3 musí vizuální kontrolu provádět kvalifikovaný a způsobilý personál.

II.    ČSN EN ISO 3834-2,3,4 „Požadavky na jakost při svařování“
definují v článku 8.2 následující požadavek: „Personál nedestruktivního zkoušení musí být kvalifikován. Pro vizuální kontrolu není nutno vyžadovat kvalifikační zkoušku. V případě, kdy není kvalifikační zkouška vyžadována, může být způsobilost kontrolora VT ověřena výrobcem, nebo vyškolením pracovníků nezávislou organizací.

III.    ČSN EN 1090-2 a 3 „Provádění ocelových a Al konstrukcí“
se v kapitole 7 „Svařování“ odvolává na ISO 3834-2 tak, že nařizuje plnění požadavků ISO 3834 podle příslušné třídy provedení ocelové konstrukce a to následovně:

Pro provádění ocelových a hliníkových konstrukcí musí být kontrolní personál pro NDT kvalifikovaný podle ISO 9712 ve stupni 2 s výjimkou vizuální kontroly.
Pro vizuální kontrolu je vyžadován:
* kvalifikovaný a způsobilý personál (viz část I.) - třída provedení EXC2 až EXC4
* personál ověřený výrobcem (viz část II.) - třída provedení EXC1


Návrat na obsah