SOFTWARE PATRIOT - VANEK-WELDING

Zkoušky svářečů: ISO 9606  *  NDT: VT-PT-MT-UT  *  Školení kontroly VT  *  WPQR-kvalifikace svařování  * Certifikace podle: EN 1090 a ISO 3834  *  Dozory při svařování  *  Software PATRIOT WP  *  Vedení účetnictví
Poradenství a služby při svařování
+420 732 515 185
Michal Vaněk:
+420 704 143 103
Michaela Vaňková:
Poradenství a služby při svařování
Přejít na obsah
Patriot Welding Processs
Náš software PATRIOT zvládne snad každý...
Software pro řízení výroby ocelových konstrukcí podle EN 1090 a svařování podle ISO 3834 - ISO 15085.

Jako velký třesk v zaběhlém systému svařování zapůsobily ve výrobních firmách harmonizované evropské normativní předpisy. Změnily celý systém řízení výroby a způsobily obrovský nárůst administrativy u společností zabývajících se výrobou konstrukcí a svařováním. Společnosti zabývající se výrobou za pomoci procesu svařování, musí plnit požadavky ČSN EN 1090-1 až 3, ČSN EN ISO 3834 – 1 až 6, ČSN EN ISO 15085 a ostatních souvisejících norem a předpisů.
Ozvučená prezentace software Patriot Welding Processs

PATRIOT®Welding process
je novinka v oblasti výroby OK a svařování. Hlavním cílem software je ušetřit Váš čas a peníze. Úkony, které musí nyní provádět konstruktér, příprava výroby, výroba a svářečský dozor, bude z větší části provádět a kontrolovat software. SW povede veškerou agendu spojenou s procesem svařování a výrobou ocelových konstrukcí – od přípravy, přes výrobu, kontroly a zkoušení, až po archivaci. Řídí veškeré záznamy o zakázce v elektronické podobě, s možností tisku všech dokumentů.

Ocenění projektu
V říjnu roku 2014 získala společnost dataPARTNER s aplikací PATROT Welding Process - 1. Místo v soutěži Podnikatelský projekte roku 2013 v kategorii ICT a strategické služby. Prestižní soutěž je pravidelně vyhlašována agenturou CzechInvest a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Podrobnosti o tomto ocenění jsou v článku: PATRIOT-Podnikatelský projekt roku 2013.

O projektu byla natočena krátká zpráva pro regionální TV:
Pro další informace se můžete obrátit na nás, autorizovaného distributora, nebo si můžete stáhnout prezentaci s namluveným popisem a návodem k používání software.
Prezentaci SW vám rádi předvedeme u vás ve firmě.

PATRIOT® je zaměřen na systém řízení výroby OK podle EN 1090 a svařování podle ISO 3834 a ISO 15085. Doplňkové moduly umí spolupracovat s již zavedenými SW ve firmách (např. řízení výroby, sledování spotřeby materiálu a skladové zásoby atd.). Je schopen automaticky vyhledávat svářeče, WPS, WPQR a doplňkové NDT  kontroly svarů. Obsahuje mnoho vzorových tiskopisů použitelných na zakázce, které sám dokáže doplnit, tisknout a archivovat.


Formuláře k automatickému vyplnění a k tisku:
* počáteční zkouška typu, výrobní průvodka, plán jakosti, plán kontrol a zkoušek,
* seznamy: svářečů, WPS a WPQR,
* certifikáty výrobce, svářečů, svářečského dozoru, kontrolora VT,
* automaticky vygenerovanou Deklaraci „CE“ a „Prohlášení o vlastnostech“.

Software spravuje a kontroluje:
* údaje o společnosti: název, adresu, IČ, kontaktní údaje a výpisy dokumentů společnosti.
* údaj o kvalifikaci výrobce: čísla certifikátů, datum vystavení a platnosti.
* údaje o Certifikačních a Inspekčních organizacích:
* vybrané údaje se automaticky zobrazují v tištěných záznamech.

Automatické funkce software:
Na konstrukcích mohou být i tisíce svarů. Každý z nich, musí být na výkrese identifikovaný a svařený v souladu s ISO 3834. K údajům o svaru patří: číslo a druh svaru, metoda, materiál, tloušťka, poloha… Po zadání údajů o svaru, software automaticky navrhne vhodnou WPS a svářeče. V EN 1090-2, je v čl. 12.4 předepsaný rozsah kontrol svarů. SW sám vyhledá a navrhne doplňující NDT kontroly v %. Nakonec vytisknete Průvodku, která obsahuje údaje o: svaru a jeho specifikaci (druh, metoda, tloušťka, poloha…), WPS, svářeči, vizuální kontrole, doplňujících NDT v %.

Výhody používání software PATRIOT®Welding Proces:
* Kompletnost dokumentace, kterou musí výrobce předat zákazníkovi s výrobkem, (protokoly, atesty, certifikáty atd.).
* Zautomatizování a úplná sledovatelnost systému řízení výroby a svařování.
* Přehlednost a úplnost dokumentace v průběhu výroby, při kontrolách a auditech.
* Šetrnost k životnímu prostředí. Záznamy se archivují v elektronické podobě.

Ohledně realizace software se obracejte na
paní Věru Svobodovou email: vera.svobodova@datapartner.cz

Návrat na obsah